AND NOW A SWEDISH POEM:DÖD, DU ÄR BEFRIAREN, NYCKELN TILL DE KEDJOR OCH LÅS SOM FJÄTTRAR PLÅGADE SJÄLAR VID LIVETS BRINNANDE LÅGA /BERTIL AGÉUS en cyberpoet!
...back to the sea