AND NOW A SWEDISH POEM:DÖD, DU ÄR BEFRIAREN NYCKELN TILL DE KEDJOR OCH LÅS SOM FJÄTTRAR PLÅGADE SJÄLAR VID LIVETS BRINNANDE LÅGA
...back to the sea