Fråga inte för mycket - det är lättare att
få förlåtelse än tillåtelse!
...back to the sea