Tre fjärdedelar av jordens yta är vatten....
Resten är till att förtöja i!!!
...back to the sea