om jag visste, min älskade,
att du hörde mig,
skulle hela natten vara
som en sjungande näktergal.

hälsningar mgm
...back to the sea